estefold 3000

Czas oddawania projektów w biurze architektonicznym to okres wzmożonej aktywności ploterów. Wstęgi wypadają z nich jedna po drugiej, a zmęczeni oczekiwaniem architekci zakładają manufakturę: zginają, łamią, gną i składają dokumentację szerokoformatową. Jedni robią to lepiej, inni gorzej. W atmosferze pośpiechu, wśród przekleństw i narzekań szerokoformatowe arkusze przybierają kształt mniej lub bardziej udanych składek wpinanych do teczek i segregatorów.

Patrząc na teczkę z projektami ich potencjalny nabywca zwraca jednak uwagę na estetykę. Niedbale poskładane arkusze zniechęcają do oglądania. Ręka i linijka nigdy nie dorówna składaniu automatycznemu zwłaszcza pod względem szybkości i precyzji. Dobrze o tym wiedzą właściciele punktów usługowych, którzy świadcząc usługi z zakresu kopiowania i druku dokumentacji szerokoformatowej zazwyczaj posiadają w swoim parku maszyn składarki dokumentacji szerokoformatowej.

Na rynku spotkać można urządzenia pracujące w trybie online i offline. W tych dwóch grupach wyróżnić możemy dodatkowo składarki automatyczne i półautomatyczne.

online
Składarki pracujące w trybie online tworzą z ploterami zwarty system, który w wersji automatycznej praktycznie nie wymaga nadzoru operatora. Złożony dokument powstaje podczas jednego ciągłego procesu. W wersjach półautomatycznych praca operatora ogranicza się jedynie do umieszczenia w module do złożenia poprzecznego arkusza wcześniej złożonego przez urządzenie podłużnie. Składarka on-line sprawdza się w lokalizacjach, gdzie produkowane są duże nakłady przez jedno urządzenie drukujące.skladarka

 

W biurach gdzie dokumentacja drukowana jest na kilku ploterach i dodatkowo występuje dokumentacja kopiowana, bardzo dobrze sprawdzają się składarki offline. Składarki offline to wolno stojące urządzenia, do których operator przynosi arkusze wydruków/kopii w celu złożenia. W wersji automatycznej wszystkie etapy procesu wykonuje urządzenie. W wersji półautomatycznej po pierwszym etapie złożenia podłużnego operator ponownie wkłada złożony arkusz inicjując etap drugi – złożenie poprzeczne.

Na co należy zwracać uwagę przy wyborze składarki?

Składarka ma za zadanie skrócenie czasu przygotowania dokumentu. Ważna jest więc jej prędkość. 18 m2 na minutę w wersji offline to już standard. Należy też brać pod uwagę ilość programów składania i czy można zaprogramować własne. W przypadku urządzeń offline, im większy stół tym większy komfort pracy. W lokalizacjach o ograniczonej powierzchni można zainstalować składarki ze składanym stołem. Komfort psychiczny zapewni natomiast odpowiednio przeszkolony serwis. Z racji swojego przeznaczenia składarki są zazwyczaj prostymi, solidnymi konstrukcjami i wielokrotnie przeżywają zapewniające im pracę urządzenia drukujące.


Więcej informacji => +48 600 298 688